Asbestikartoitus Turku

Asbesti ja haitta-ainekartoitus Turku ja lähialueet.

Asbestikartoituksen tarkoituksena on selvittää ne rakennusmateriaalit, jotka sisältävät asbestia ja näiden materiaalien purkamisessa tulee noudattaa asbestin käsittelystä annettuja lakeja ja ohjeistuksia.

Nykyisten säädösten mukaan on kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kohteissa suoritettava asbestikartoitus, ennen saneraustöiden aloitusta.

Meiltä saat kattavan asbestikartoituksen nopeasti ja luotettavasti.

Pyydä tarjous asbestikartoituksesta tällä lomakkeella tai soita 045 231 4622

Covat Oy - hyvin purettu on puoliksi tehty

Asbestikartoituksen hinta (sis. alv)

 1. Kylpyhuoneen asbestikartoituksen hinta-arvio: kylpyhuoneen kartoitus raportteineen maksaa noin 300€.
 2. Pannuhuoneen asbestikartoitus hinta-arvio: pannuhuoneen kartoitus rapotteineen maksaa noin 300€.
 3. OKT asbestikartoitus hinta-arvio: kokonaisen omakotitalon kartoituksen hinta alkaa hintaluokasta 1000€ ja ylöspäin.
 4. Taloyhtiön asbestikartoitus hinta-arvio:usean huoneiston kartoituksen hinta alkaa hintaluokasta 2000€ ja ylöspäin.
 5. Mistä asbestikartoituksen hinta koostuu: hinta koostuu matka- ja työvälinekuluista, näytekohtaisesta kulusta ja työajasta. Yhden kylpyhuoneen kartoitukseen kuluu työaikaa kaikkineen noin neljä tuntia. Tarkan hinnan saat pyytämällä tarjouksen.
Asbestia

Mitä asbestikartoituksessa tehdään

Asbestikartoitus aloitetaan yleensä tilaajan kanssa käytävällä keskustelulla, jossa selvitetään tilaajan suunnitelmat, kuten saneerauksen laajuus ja kohteen perustiedot. Mahdollisuuksien mukaan käydään tilaajan kanssa tutustumassa kohteeseen ennen varsinaista kartoitusta. Näiden jälkeen tarkentuu myös kartoituksen hinta, koska hinta on useimmilla toimijoilla sidoksissa otettujen näytteiden lukumäärään.

Varsinaisen kartoituksen kartoittaja suorittaa itsenäisesti, ellei tilaajan tai tilaajan edustajan läsnäolo ole välttämätöntä. Rakenne- ja materiaaliavauksia tehtäessä on käytettävä asianmukaisia suojaimia, joten näiden käyttö on tarpeen kaikkien tilassa olevien osalta. Kartoituksen yhteydessä ilmaan pääsevien asbestikuitujen määrä on pieni ja oikein tehtynä olematon.

Kartoituksen yhteydessä kartoittaja kuvaa ja mittaa kartoitettavan tilan sekä kirjaa rakennusmateriaalit eri pinnoilta. Tavoitteena tulee olla tehdä tilaajalle mahdollisimman tarkka raportti tilasta, jotta tämän pohjalta saataisiin tehtyä suoraan tarjouspyynnöt mahdollisista purkutöistä.

Otettaessa asbestinäytteitä joudutaan rakenteita rikkomaan, eli esimerkiksi kylpyhuoneen asbestikartoituksessa tulee saada näytteet runkorakenteesta asti. Tämä tapahtuu ottamalla näytepala pinnan läpi levyyn tai betoniin asti. Näytteenottopaikan päälle pannaan kittipaikka tai hyvin kiinnittyvä teippi. Kylpyhuone on tämän jälkeen käytettävissä, mutta tilaajan on hyvä ymmärtää, että mm. lattian vedeneristykseen tulee tälle kohdalle reikä.

Asbestikartoituksessa otetut näytteet toimitetaan laboratorioon, joka antaa lausunnon siitä, että sisältääkö materiaali asbestia, ja jos sisältää, niin mitä laatua. Laboratorio antaa tulokset normaalisti 1-3 vrk:n sisällä kartoituksesta. Tarvittaessa tulokset saadaan saman päivän sisällä.

Viimeinen ja tärkein vaihe on asbestikartoitusraportin tekeminen ja toimitus tilaajalle. Raportissa kerrotaan olennaiset tiedot kohteesta ja asbestikartoituksen perusteista, kuvat kohteesta sekä analyysitulokset. Kattavan ja hyvin tehdyn raportin pohjalta tilaaja voi pyytää suoraan urakkatarjoukset purku-urakoitsijoilta. Pelkkä laboratorion analyysitulos ei ole asbestikartoitus!

Kattavan asbestikartoituksen raportteineen saat meiltä – ota yhteyttä!

Asbestikartoitus, kuva kartoituksen yhteydessä löytyneestä vaurioituneesta asbestipitoisesta putkieristeestä.
Asbestikartoitus, kuva kartoituksen yhteydessä löytyneestä vaurioituneesta asbestipitoisesta putkieristeestä.

Hyvä tietää asbestikartoituksista ja -purkutöistä

 1. Asbestikartoituksen voi käytännössä tehdä kuka vain, mutta säädösten mukaan kartoituksen tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja osaaminen kartoituksen tekemiseen. Tämä kannattaa ottaa huomioon valittaessa kartoituksen tekijää, eli etukäteen kannattaa kysyä mm. minkä tyyppisen raportin kartoittaja toimittaa.
 2. Asbestipurkutöitä saa tehdä vain luvan saanut urakoitsija. Luvan saaneet urakoitsijat löydät täältä. Covat Oy toimii asbestipurku-urakoitsijana ja annamme mielellämme tarjouksen purkutyöllenne.
 3. Halvin ei välttämättä ole paras – suositeltavaa on valita urakoitsija, jolta löytyy näytöt ja osaaminen työhön. Hintakilpailu saattaa johtaa siihen, että urakoitsijalla on paineita tehdä työ kannattavasti ja tämä saattaa johtaa oikomiseen työvaiheissa. Sama pätee asbestikartoituksissa.
 4. Hyvin tehty kartoitus säästää kustannuksia myöhemmissä vaiheissa. Jos purkutöiden yhteydessä löytyy kartoituksesta poikkeavia materiaaleja, niin on myös näistä selvitettävä mahdollinen asbesti. Tämä koskee siis tilannetta, jossa asbestikartoituksessa on todettu, ettei asbestia ole ja työ tehdään nk. puhdas purkuna.
 5. Työntilaaja, myös kotitalous, on vastuussa asbestikartoituksen suorittamisesta.
 6. Asbestikartoituksen hinta raportin kanssa alkaa yleensä noin 250€:sta sis. alv. Hintaan vaikuttaa otettavien näytteiden lukumäärä ja laatu. Suuremman kohteen, kuten kerrostalon, kartoituksen hinta on tuhansia euroja.

Haitta-aineet

Asbestikartoituksen yhteydessä osaava kartoittaja selvittää myös muut mahdolliset haitta-aineet, kuten kreosootti ja raskametallit. Näiden purkutyö ei ole luvanvaraista, mutta vaatii vastaavat työmenetelmät, kuin asbestipurkutyö. Joissain tapauksissa vaatimukset ovat jopa korkeammat.

On kyse sitten kodistasi tai työmaasta, on kartoitus ja purkutyöt syytä tehdä vaatimusten mukaisesti, koska tämä on osa kaikkien tiloissa oleskelevien terveyttä.

Tilaa kartoitus täältä.

Omakotitalon asbestikartoitus

Suoritettaessa omakotitalon kartoitus on tärkeää käydä tilaajan kanssa yhdessä läpi tuleva remontti ja siihen liittyvät purkutyön laajuus. Omakotitalossa on käytetty usein erilaisia materiaaleja ja asbestikartoituksen kustannus saattaa nousta erittäin korkeaksi, jos näytteitä otetaan asbestitutkimusta varten turhaan. Verrattaessa taloyhtiöön, jossa on useita samanlaisia tiloja ja näiden pohjalta voidaan tehdä yleistyksiä, on pientalossa vain erilaisia tiloja.

Pientaloja rakennettaessa on myös käytetty materiaaleja sen mukaan mitä on edullisesti ollut saatavilla, joten materiaalit huoneittain saattaa vaihdella merkittävästi. Vanhoissa taloissa on voitu tehdä myös useampia remontteja ja tätä kautta materiaalit eri tiloissa vaihtelee. Omakotitaloissa on usein puutteelliset dokumentoinnit tehdyistä remonteista ja tämä vaikeuttaa myös kartoitusta – tehty asbestikartoitus kannattaa säilyttää ja liittää talokirjaan. Jos ei sellaista vielä ole, niin nyt on korkea aika aloittaa.

Asbestin käyttökohteet omakotitaloissa ovat pitkälti samat, kun muissakin asuinrakennuksissa; laastit, eristeet, matot ja muut lattiamateriaalit, julkisivu- ja kattolevyt. Yleinen, mutta heikosti tunnettu asbestia sisältävä tuote on neliskanttinen ilmanvaihtokanava, sekä kiukaiden ja sähkökeskusten paloa hidastavat taustalevyt.

Meiltä saat omakotitalon asbestikartoituksen raportteinen, tilaa täältä!