Asbestikartoitus Turku

Keittiön välitilan laatoitus 150€ ja kylpyhuoneet 220€, sisältäen asianmukaisen raportin.

Soita : 045 231 4622 / Tero Niemi

Toimitamme asbestikartoitusten tulokset ja raportit 1-2 työpäivän kuluessa kartoituksesta.

Asbesti ja haitta-ainekartoitus Turku ja lähialueet alk. 150€ sisältäen asianmukaisen raportin.

Asbestikartoituksen tarkoituksena on selvittää ne rakennusmateriaalit, jotka sisältävät asbestia ja näiden materiaalien purkamisessa tulee noudattaa asbestin käsittelystä annettuja lakeja ja ohjeistuksia.

Nykyisten säädösten mukaan on kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kohteissa suoritettava asbestikartoitus, ennen saneraustöiden aloitusta. Meiltä saat kattavan asbestikartoituksen nopeasti ja luotettavasti.

Pyydä tarjous asbestikartoituksesta yhteydenottolomakkeella tai soita 045 231 4622

Luotettava kumppani tunnus
Covat Oy on luotettava kumppani ja tilaajavastuulain mukaiset tietomme löytyvät Vastuu Groupin palvelusta sekä Zeckit-sivustolta. Tietomme voit tarkistaa täältä.

  Lähetä viesti Whatsappilla

  Miksi tehdä asbestikartoitus

  Asbesti on terveydelle haitallinen aine, jota on käytetty laajasti erilaisissa rakennusmateriaaleissa 1900-luvun alusta alkaen. Materiaalien silmämääräinen tai kokemusperäinen tunnistaminen on vaativaa ja usein tarkan tiedon saa vain analysoimalla materiaalin asbestilaboratoriossa. Asbestikartoituksen tarkoituksena on varmistaa työtä tekevien henkilöiden työturvallisuus sekä tiloissa oleskelevien turvallisuus. Asianmukaisesta tehty asbestikartoitus mahdollistaa tämän.

  Asbestikartoituksen hinta (sis. alv)

  1. Kylpyhuoneen asbestikartoituksen hinta-arvio: kylpyhuoneen kartoitus raportteineen maksaa noin 220€.
  2. Pannuhuoneen asbestikartoitus hinta-arvio: pannuhuoneen kartoitus raportteineen maksaa noin 150€.
  3. Keittiön välitilan asbestikartoitus hinta-arvio: keittiön välitilan kartoitus maksaa n. 150€ raportteineen.
  4. OKT asbestikartoitus hinta-arvio: kokonaisen omakotitalon kartoituksen hinta alkaa hintaluokasta 1000€ ja ylöspäin.
  5. Taloyhtiön asbestikartoitus hinta-arvio: usean huoneiston kartoituksen hinta määräytyy aina kohteen mukaan ja vaihtelee huomattavasti.
  6. Mistä asbestikartoituksen hinta koostuu: hinta koostuu matka- ja työvälinekuluista, näytekohtaisesta kulusta ja työajasta.
  Covat Oy - hyvin purettu on puoliksi tehty
  Asbestia

  Mitä asbestikartoituksessa tehdään

  Asbestikartoitus aloitetaan tilaajan kanssa käytävällä keskustelulla, jossa selvitetään tilaajan suunnitelmat, kuten saneerauksen laajuus ja kohteen perustiedot. Mahdollisuuksien mukaan käydään tilaajan kanssa tutustumassa kohteeseen ennen varsinaista kartoitusta. Näiden jälkeen tarkentuu myös kartoituksen hinta, koska hinta on sidoksissa otettujen näytteiden lukumäärään.

  Varsinaisen kartoituksen kartoittaja suorittaa itsenäisesti, ellei tilaajan tai tilaajan edustajan läsnäolo ole välttämätöntä. Materiaalinäytteitä otettaessa on käytettävä asianmukaisia suojaimia ja näiden käyttö on tarpeen kaikkien tilassa olevien osalta. Kartoituksen yhteydessä ilmaan pääsevien asbestikuitujen määrä on pieni ja oikein tehtynä olematon.

  Kartoituksen yhteydessä kartoittaja kuvaa ja mittaa kartoitettavan tilan sekä kirjaa rakennusmateriaalit eri pinnoilta. Tavoitteena on tehdä tilaajalle mahdollisimman tarkka raportti tilasta, jotta tämän pohjalta saataisiin tehtyä suoraan tarjouspyynnöt mahdollisista purkutöistä.

  Otettaessa asbestinäytteitä joudutaan rakenteita rikkomaan, eli esimerkiksi kylpyhuoneen asbestikartoituksessa tulee saada näytteet runkorakenteesta asti. Tämä tapahtuu ottamalla näytepala pinnan läpi levyyn tai betoniin asti. Näytteenottopaikan päälle pannaan kittipaikka tai hyvin kiinnittyvä teippi. Kylpyhuone on tämän jälkeen käytettävissä, mutta tilaajan on hyvä ymmärtää, että mm. lattian vedeneristykseen tulee tälle kohdalle reikä.

  Asbestikartoituksessa otetut näytteet toimitetaan laboratorioon, joka antaa lausunnon siitä, että sisältääkö materiaali asbestia, ja jos sisältää, niin mitä laatua. Laboratorio antaa tulokset normaalisti 1-3 työpäivän sisällä kartoituksesta. Tarvittaessa tulokset saadaan saman päivän sisällä. Asbestikartoituksen yhteydessä puhutaan toisinaan myös asbestimittauksista ja voisikin sanoa, että laboratorion tehtävänä on mitata asbesti eri materiaaleista.

  Viimeinen ja tärkein vaihe on asbestikartoitusraportin tekeminen ja toimitus tilaajalle. Raportissa kerrotaan olennaiset tiedot kohteesta ja asbestikartoituksen perusteista, kuvat kohteesta sekä analyysitulokset. Kattavan ja hyvin tehdyn raportin pohjalta tilaaja voi pyytää suoraan urakkatarjoukset purku-urakoitsijoilta. Pelkkä laboratorion analyysitulos ei ole asbestikartoitus!

  Kattavan asbestikartoituksen raportteineen saat meiltä – ota yhteyttä!

  Asbestikartoitus, kuva kartoituksen yhteydessä löytyneestä vaurioituneesta asbestipitoisesta putkieristeestä.
  Asbestikartoitus, kuva kartoituksen yhteydessä löytyneestä vaurioituneesta asbestipitoisesta putkieristeestä.

  Hyvä tietää asbestikartoituksista ja -purkutöistä

  1. Asbestikartoituksen voi käytännössä tehdä kuka vain, mutta säädösten mukaan kartoituksen tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja osaaminen kartoituksen tekemiseen. Tämä kannattaa ottaa huomioon valittaessa kartoituksen tekijää, eli etukäteen kannattaa kysyä mm. minkä tyyppisen raportin kartoittaja toimittaa.
  2. Asbestipurkutöitä saa tehdä vain luvan saanut urakoitsija. Luvan saaneet urakoitsijat löydät täältä. Covat Oy toimii asbestipurku-urakoitsijana ja annamme mielellämme tarjouksen purkutyöllenne.
  3. Halvin ei välttämättä ole paras – suositeltavaa on valita urakoitsija, jolta löytyy näytöt ja osaaminen työhön. Hintakilpailu saattaa johtaa siihen, että urakoitsijalla on paineita tehdä työ kannattavasti ja tämä saattaa johtaa oikomiseen työvaiheissa. Sama pätee asbestikartoituksissa.
  4. Hyvin tehty asbestikartoitus säästää kustannuksia myöhemmissä vaiheissa. Jos purkutöiden yhteydessä löytyy asbestikartoituksesta poikkeavia materiaaleja, niin on myös näistä selvitettävä mahdollinen asbesti. Tämä koskee siis tilannetta, jossa asbestikartoituksessa on todettu, ettei asbestia ole ja työ tehdään nk. puhdas purkuna.
  5. Työntilaaja, myös kotitalous, on vastuussa asbestikartoituksen suorittamisesta.
  6. Asbestikartoituksen hinta raportin kanssa alkaa yleensä noin 150€:sta sis. alv. Hintaan vaikuttaa otettavien näytteiden lukumäärä ja laatu. Suuremman kohteen, kuten kerrostalon, kartoituksen hinta on tuhansia euroja.

  Haitta-aineet

  Asbestikartoituksen yhteydessä osaava asbestikartoittaja selvittää myös muut mahdolliset haitta-aineet, kuten PCB:t, PAH-yhdisteet ja raskametallit. Näiden purkutyö ei ole luvanvaraista, mutta vaatii vastaavat työmenetelmät, kuin asbestipurkutyö. Joissain tapauksissa vaatimukset ovat jopa korkeammat. On kyse sitten kodistasi tai työmaasta, on kartoitus ja purkutyöt syytä tehdä vaatimusten mukaisesti, koska tämä on osa kaikkien tiloissa oleskelevien terveyttä.

  Kreosootti on yleinen löydös vanhoista omakotitaloista ja aiheuttaa herkästi silmä- ja hengitystieoireita. Kreosootin tunnistaa helposti hajusta, joka on sama joka haisee ratapihoilla.

  Tilaa kartoitus täältä.

  Kerrostalon huoneiston tai rivitalohuoneiston asbestikartoitus

  Yleisimpiä asbestikartoituskohteita ovat vanhat kerrostaloasunnot sekä rivitalohuoneistot, joissa on käytettyä laajasti erilaisia asbestipitoisia rakennusmateriaaleja. Kylpyhuoneiden laasteissa, tasoitteissa sekä liimoissa ja matoissa, tapeteissa sekä bitumieristeistä saattaa löytyä asbestia. Lisäksi asbestia löytyy usein kartoituksen yhteydessä keittiöiden välitilan laatoituksista, huoneistojen kuivien tilojen matoista ja liimoista. Joskus asbestia löytyy seinä- ja kattotasoitteista.

  Yleensä asbestikartoitus kestää noin puolituntia ja tulokset saadaan jo samana tai seuraavan päivänä.

  Omakotitalon asbestikartoitus

  Suoritettaessa omakotitalon asbestikartoitus on tärkeää käydä tilaajan kanssa yhdessä läpi tuleva remontti ja siihen liittyvät purkutyön laajuus. Omakotitalossa on käytetty usein erilaisia materiaaleja ja asbestikartoituksen kustannus saattaa nousta korkeaksi, jos näytteitä otetaan asbestitutkimusta varten turhaan. Verrattaessa taloyhtiöön, jossa on useita samanlaisia tiloja ja näiden pohjalta voidaan tehdä yleistyksiä, on pientalossa vain erilaisia tiloja.

  Pientaloja rakennettaessa on myös käytetty materiaaleja sen mukaan mitä on edullisesti ollut saatavilla, joten materiaalit huoneittain saattaa vaihdella merkittävästi. Vanhoissa taloissa on voitu tehdä myös useampia remontteja ja tätä kautta materiaalit eri tiloissa vaihtelee. Omakotitaloissa on usein puutteelliset dokumentoinnit tehdyistä remonteista ja tämä vaikeuttaa myös kartoitusta – tehty asbestikartoitus kannattaa säilyttää ja liittää talokirjaan.

  Asbestin käyttökohteet omakotitaloissa ovat pitkälti samat, kun muissakin asuinrakennuksissa; laastit, eristeet, matot ja muut lattiamateriaalit, julkisivu- ja kattolevyt. Yleinen, mutta heikosti tunnettu asbestia sisältävä tuote on neliskanttinen ilmanvaihtokanava, sekä kiukaiden ja sähkökeskusten paloa hidastavat taustalevyt.

  Meiltä saat omakotitalon asbestikartoituksen raportteineen, tilaa täältä!

  Asbestikartoitus kiireellisellä aikataululla

  Pystymme tarvittaessa suorittamaan asbestikartoituksen Turun alueella hyvinkin nopealla aikataululla ja kiireelliset näytteet toimitamme paikalliseen osaavaan laboratorioon, joka pystyy tarvittaessa palvelemaan nopealla aikataululla. Osan materiaaleista pystymme toteamaan paikan päällä asbestipitoiseksi ja tällä tavoin saadaan tarvittava tieto välittömästi. Neuvomme myös puhelimitse asiakkaita haastavissa tilanteissa jo ennen paikkalle pääsyä, jotta mahdollinen asbestipitoinen materiaali ei aiheuta haittaa tiloissa oleville.

  Kiireelliset kartoitukset kannattaa aina ensisijaisesti tilata soittamalla 045 231 46 22