Lämmitysjärjestelmien vaihto kiihtyy, miten käy asbestitöiden?

Asbestia putkieristeissä

Omakotitalojen, rivitalojen ja kerrostalojen keskuslämmitysjärjestelmät vuosilta 1930-1980, (käyttökielto 1994 joten ennen sitä rakennettu kartoitettava), on usein eristetty asbestipitoisilla putkieristeillä.  Syy tähän on se, että asbestin ominaisuudet olivat vertaansa vailla, eikä muita materiaaleja tarvinnut edes ajatella. Vuosien saatossa asbestin haitallisuus ihmiselle alkoi käydä ilmiselväksi ja samalla alkoi vähentyä hiljalleen myös asbestin käyttö mm. rakentamisessa, kunnes se Suomessa kiellettiin lopullisesti 1994. Putkieristeissä asbestia on huomattavan paljon ja tämä näkyy myös tilastoissa; korkeimpia altistumisia rakennusalalla saivat asbestiruiskuttajat sekä putkieristäjät ja eristeiden purkajat (TTL  2019, Asbesti rakennustyössä s.12)

Vuoden 2020 syyskuussa avattiin pientaloille haettavaksi avustus, jonka tavoitteena on vaihtaa perinteisiä öljylämmitteisiä lämmitysjärjestelmiä nykyaikaisiin järjestelmiin. Tämä näkyy laitteistoja tarjoavien yritysten tilauskannassa ja pitäisi näkyä myös asbestipurku-urakoitsijoilla, koska lähes kaikissa vanhoissa lämmitysjärjestelmissä on myös tarve asbestipurkutöille.

Teimme putkieristeiden purkutöistä oman osion sivustollemme ja siihen voi tutustua täällä.

Lämmitysjärjestelmä kattila

Asbestipurkutyöt maksaa ja kilpailu on kovaa

Samaan aikaan, kun lämmityslaitteistojen ja näiden uusinnan kysyntä on kasvanut, on myös tarjonta kasvanut. Alalle on tullut uusia toimijoita ja kilpailu asiakkaista on kova. Asiakkaat joutuvat pohtimaan eri lämmitystapojen  ja -laitteiden välillä. Laitevalmistajia on useita ja uusia tekniikoita tulee tasaisesti. Lämmitysjärjestelmän vaihto on suurimpia yksittäisiä investointeja, joita kiinteistöjen omistajat joutuvat tekemään ja näissä hankinnoissa on usein viimeisenä päätöksen ohjaajana hinta.

Putkieristeiden purkutyön kustannus alkaa tuhannesta eurosta ja päättyy kohteesta riippuen tuhansiin tai kymmeniintuhansiin euroihin. Tässä kohtaa saattaa varsinkin pienissä kohteissa herätä ajatus siitä, että jos putkieristeet purettaisiinkin kuitenkin ilman luvan omaavaa urakoitsijaa. Tietääkö tilaaja miten työ pitäisi tehdä, tekeekö asentaja itse asbestipurkutyön luvatta? Ilmeisesti tilaajia ei kiinnosta tai he eivät tiedä asiasta tarpeeksi, koska tiedämme, että purkuja tehdään jatkuvasti ilman asianmukaisia lupia ja laitteita.

Mietitkö sinä tilaajana, että miten toimituksen hinta samalla sisällöllä voi erota tuhansia euroja? Syy tähän saattaa olla se, että toinen toimittaja käyttää asianmukaista asbestipurku-urakoitsijaa ja toinen ei. Tiesitkö, että tilaajana  sinä olet vastuussa asbestikartoituksesta ja asianmukaisesta purusta? Jälkikäteen on vaikea lähteä vaatimaan korvauksia, kun työn suorittaja ei ole vastuussa. Tilanne ei ole ihan näin yksinkertainen, mutta viime kädessä näin.

Vähän asbestia kellarissa, mitä sitten?

Rakennusalalla, ja vähän sen ulkopuolellakin, käydään loputonta keskustelua asbestin haitallisuudesta terveydelle. Keskustelu sinänsä on turhaa, koska Suomessa laki sanelee asbestitöiden vaatimukset, jotka perustuu tieteellisiin tutkimuksiin, ja näitä lähtökohtaisesti tulisi kansalaisten noudattaa. Asbestipurkutyössä vapautuu huoneilmaan kuituja, joita ei ole mahdollista silmin nähdä. Näitä kuituja kertyy ihmisten keuhkoihin ja saattavat aiheuttaa syöpiä tai keuhkosairauksia. Altistumisesta sairastumiseen kuluu jopa kymmeniä vuosia. Ehjät tai pinnoitetut eristeet eivät ole haitallisia, joten turhaan niitä ei kannata purkaa.

Ns. laittomassa asbestipurussa näitä kuituja vapautuu hallitsettomasti ja kuituja kulkeutuu ympäri rakennusta ilmavirtojen mukana. Kun tilat ei ole käytössä laskeutuvat nämä kuidut lattialle, ja pöllähtävät taas ilman kuljetettavaksi, kun tiloja käytetään. Tällä tavoin kuituja päätyy kaikkien rakennuksessa oleskelevien keuhkoihin sekä vaatteisiin, joista ne leviävät taas eteenpäin. Pahimmassa tapauksessa eristejätteitä imuroidaan normaalilla imurilla, joka levittää niitä vaan enemmän. Tiloihin jää siis pysyvästi vapaita asbestikuituja

Laki ja säädökset suojaavat työntekijöitä sekä rakennusten käyttäjiä. Kukaan ei varmasti halua itsensä tai läheistensä hengittävän terveydelle todistetusti haitallisia aineita.  Asbesti on sisäilmassa näkymätön uhka, jota ei kannata vähätellä tai sen määrää arvioida ilman asianmukaista ilmanäytettä.

Tonnin parin säästö ja elinikäinen haitta

Kokonaisuudessaan asbestipurkutöiden sivuuttaminen kokonaisurakasssa on melko pieni säästö, varsinkin ajatellen siitä aiheutuvaa haittaa.

Jokaisella on oikeus olla huolissaan omasta terveydestään ja vaatia töitä tehtäväksi oikealla tavalla. Mitä enemmän näitä huolia vähätellään, sen vähemmän asiasta ymmärretään.

Samalla, kun huolehditaan lämmitysjärjestelmien vaihtojen kautta puhtaammasta tulevaisuudesta, huolehditaan myös puhtaasta sisäilmasta.

 

- Tero Niemi, Covat Oy